download tabloid download tabloid

Nieuwsberichten

1e-paal-1-5-febr_-2015

Voortgang bouwwerkzaamheden

Met deze brief informeert Heijmans u over de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van De Schoone Ley, deelgebied Haagsche Kwartier. Begin oktober zijn de bouwhekken rondom het deelgebied geplaatst en is gestart met het inrichten van het werkterrein.

 

Werkzaamheden tot februari
Eind november (week 47) wordt de eerste palenstelling aangevoerd (zie de afbeelding hieronder) en wordt gestart met het aanbrengen van de paalfundatie. In totaal werken wij met drie palenstellingen. In week 48 volgt de damwandstelling en start de realisatie van de bouwkuipwand. De verwachting is dat de paalfundatie en bouwkuipwand in februari 2018 gereed zijn. Aansluitend starten wij met het ontgraven van de bouwkuip en het betonwerk van de keldervloer.

 

Werktijden en hinder
Wij voeren de werkzaamheden uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 - 19.00 uur. Om overlast door onze werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen, kiezen wij voor geluids- en trillingsarme werkmethoden. Wij boren de palen voor de fundatie in de grond in plaats van deze te slaan en voor de bouwkuip passen wij zogenaamde CSM-wanden toe (een wand die trillingsarm in de grond wordt gevormd).

 

De meeste (verkeers)overlast verwachten wij van de transporten ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Daarnaast is er ook een beperkt aantal bijzondere transporten, zoals de aan- en afvoer van de palenstellingen en damwandstelling. In verband met wet- en regelgeving rijden deze bijzondere transporten voor de spits (tussen 06.00 - 07.00 uur) het werkterrein binnen. Het laden en lossen start vanaf 07.00 uur. De precieze data van de transporten vermelden wij op de website.

 

Bereikbaarheid en transportroutes
Ons bouwverkeer maakt gebruik van de Escamplaan om de in- en uitritten van het werkterrein te bereiken. Wij maken gebruik van bestaande wegen en daarom zijn omleidingsroutes of weg­afsluitingen niet nodig. Woningen, winkels, etc. blijven gewoon bereikbaar.

 

Spreekuur
Onze omgevingsmanager Rianne Rendering is iedere donderdag van 08.00 - 10.00 uur op het project aanwezig. U kunt dan altijd binnenlopen voor vragen en opmerkingen. Op dit moment is haar locatie de keet van Heijmans aan de Escamplaan (deelgebied Haagsche Park). Met ingang van december is zij aanwezig in de keet van Heijmans naast de hoofdingang van het Haga Ziekenhuis.

 

Website en facebook
Algemene informatie over De Schoone Ley kunt u vinden op www.deschooneley.nl. Onder het kopje “nieuws” vindt u berichten over de voortgang van de werkzaamheden. Als u een melding wilt ontvangen van een nieuw geplaatst bericht, kunt u zich hiervoor inschrijven via de website: www.deschooneley.nl/contact/omwonenden.

 

Tot slot zijn wij te vinden op Facebook via www.facebook.com/deschooneley. Ook hier plaatsen wij geregeld korte berichten over de voortgang van de bouw.

 

Verkoop appartementen
Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereiding van de verkoop van 125 appartementen in deelgebied Haagsche Kwartier. Wilt u van de verkoop op de hoogte worden gehouden? Dan kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de website.

 

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de bouwwerkzaamheden vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager Rianne Rendering van Heijmans Woningbouw Rotterdam, via telefoonnummer +31 (0)10 266 26 00. Of per email via info@deschooneley.nl. Bij calamiteiten buiten kantooruren of in het weekend kunt u bellen met ons calamiteitennummer +31 (0)88 433 50 50.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten,
Heijmans Woningbouw B.V.