download tabloid download tabloid

Nieuwsberichten

de schoone ley

Informatiebrief start Haagsche Kwartier

Onlangs hebben wij de omwonenden geïnformeerd middels deze brief m.b.t. de realisatie van deelgebied Haagsche Kwartier.

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van De Schoone Ley die tot het einde van dit jaar worden uitgevoerd. In mei 2017 is gestart met de realisatie van deelgebied Haagsche Park. Binnenkort starten wij ook met de realisatie van deelgebied Haagsche Kwartier, gelegen op de hoek van de Escamplaan en de Leyweg, en het appartementengebouw op de hoek van deelgebied Haagsche Hof. Hier bouwen wij tot medio 2020 een ondergrondse parkeergarage en circa 460 appartementen.

Werkzaamheden komende periode
Het gebied is inmiddels bouwrijp gemaakt door aannemingsbedrijf Vink. Begin oktober 2017 krijgen wij de grond overgedragen en starten wij met het inrichten van het werkterrein. Dit betekent het plaatsen van bouwhekken en uitvoeren van voorbereidende grondwerkzaamheden die bestaan uit het aanleggen van de bouwwegen en het ingraven van de bouwplaatsinstallaties. Aansluitend realiseren wij van half november 2017 tot februari 2018 de bouwkuipwand en paalfundatie ten
behoeve van de parkeergarage.

Werktijden
Wij voeren de werkzaamheden uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 - 19.00 uur.

Hinder
Onze werkzaamheden geven overlast. Om die zo klein mogelijk te houden, maken wij gebruik van geluids- en trillingsarme technieken. Zo passen wij voor de bouwkuip zogenaamde CSM-wanden toe (een wand die trillingsarm in de grond wordt gevormd) en boren wij de palen in de grond in plaats van deze te slaan. De meeste overlast verwachten wij van ons bouwverkeer. Er rijdt veel bouwverkeer, onder andere doordat de grond die voor de nieuwe parkeergarage wordt afgegraven, moet worden
afgevoerd. Daarnaast is er ook een beperkt aantal bijzondere transporten, zoals de aan- en afvoer van de heistelling.

Bereikbaarheid en transportroutes
Ons bouwverkeer maakt gebruik van de Escamplaan om de in- en uitritten van het werkterrein te bereiken. Wij maken gebruik van bestaande wegen en daarom zijn omleidingsroutes of wegafsluitingen niet nodig. Woningen, winkels, etc. blijven gewoon bereikbaar.

Spreekuur
Onze omgevingsmanager Rianne Rendering is iedere donderdag van 08.00 - 10.00 uur op het project aanwezig. U kunt dan altijd binnenlopen voor vragen en opmerkingen. Op dit moment is haar locatie de keet van Heijmans aan de Escamplaan (deelgebied Haagsche Park). Vanaf eind november is zij aanwezig in de keet van Heijmans naast de hoofdingang van het Haga Ziekenhuis. Over de exacte datum wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.

Website en facebook
Algemene informatie over De Schoone Ley kunt u vinden op www.deschooneley.nl. Met ingang van oktober 2017 kunt u informatie over de voortgang van de werkzaamheden op deze website vinden. Via deze website informeren wij u minimaal maandelijks over de werkzaamheden van de komende periode. Als u een melding wilt ontvangen als er een nieuw bericht is geplaatst, kunt u zich hiervoor inschrijven via de website onder het kopje “contact – omwonenden”.

Tot slot zijn wij te vinden op Facebook via www.facebook.com/deschooneley. Ook hier plaatsen wij geregeld korte berichten over de voortgang van de bouw.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de bouwwerkzaamheden vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager Rianne Rendering van Heijmans Woningbouw Rotterdam, via telefoonnummer +31 (0)10 266 26 00. Of per email via info@deschooneley.nl. Bij calamiteiten buiten kantooruren of in het weekend kunt u bellen met ons calamiteitennummer +31 (0)88 433 50 50.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Heijmans Woningbouw B.V.